Seminarium branżowe „Kluczowe kompetencje pracownika w dobie Przemysłu 4.0”

W dniu 8 kwietnia br. w ramach IX Targów Pracy KPU w Krośnie odbyło się seminarium branżowe pt. Kluczowe kompetencje pracownika w dobie Przemysłu 4.0. Wydarzenie ma charakter cykliczny i towarzyszy Targom od 2017 r.

Tegoroczne seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Partnerami wydarzenia byli Dolina Lotnicza i Platforma Przemysłu Przyszłości. Wśród gości seminarium nie zabrakło przedstawicieli firm z regionu (m.in. zaszczycili nas obecnością przedstawiciele firm Erko, Eba, SPLAST Sp. z o.o., Nowy Styl, Gühring sp. z.o.o, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie – Krośnieński Holding Komunalny sp. z o.o., Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców), reprezentantów Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, pracowników uczelni oraz studentów. Swoją obecnością seminarium zaszczycili także dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – Rektor KPU w Krośnie, Pan Bronisław Baran – zastępca Prezydenta Miasta Krosna oraz Pan Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego.

Spotkanie miało na celu stworzenie płaszczyzny do dyskusji na temat problemów absolwentów szkół wyższych rozpoczynających karierę zawodową. Gościem specjalnym seminarium był Pan Marek Darecki – Prezes Doliny Lotniczej, który podczas swojego wystąpienia Nadchodzą niezwykłe zmiany – jak się w tym odnaleźć? mówił m.in. o wyzwaniach, jakie czekają firmy w najbliższych latach m.in. cyfryzacji, nowym internecie/metaverse, nowym ładzie klimatycznym/Fit for 55 itp. Nawiązując do tematyki seminarium zwrócił studentom uwagę na kilka cech, które powinien mieć pracownik, aby odnieść sukces na rynku pracy. Wymienił on m.in. determinację, fanatyczną dyscyplinę, obsesyjne uczenie się, produktywną paranoję oraz zero zignorowanych okazji.

Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele Platformy Przemysłu Przyszłości. Pan Paweł Nowak, Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą, wygłosił prelekcję na temat Kompetencje pracowników w dobie Przemysłu 4.0.  Zaznaczył on, że pierwsze definicje przemysłu 4.0 nie obejmowały ani ludzi, ani zmian modeli biznesowych. Jednakże czwarta rewolucja przemysłowa nie dotyczy już tylko sektora wytwórczego, ale całego społeczeństwa. W związku z tym, konieczne jest wprowadzenie wielu zmian w dziedzinie życia związanych z kompetencjami, wiedzą i sposobami patrzenia na przekształcenia, które zachodzą wokół nas. Natomiast dr hab. Mariusz Hetmańczyk  – zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą Platformie Przemysłu Przyszłości, udowadniał tezę, że we współczesnych firmach transformacja cyfrowa to konieczność. O tym jakie działania podejmuje Platforma na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne w transformacji w kierunku przemysłu 4.0, mówił pan Julian Malaka w prelekcji Ekosystem Przemysłu Przyszłości – wsparcie w procesie przemian transformacyjnych.

Ostatnim prelegentem był pan Jacek Krzak  –  kierownik ds. rozwoju biznesu w zakresie przemysłu lotniczego (ekspert ds. digitalizacji) firmy Siemens sp. z.o.o., który przedstawił uczestnikom, w swoim wystąpieniu zatytułowanym Cyfrowy bliźniak w automatyce i robotyce,  istotne rozwiązanie stosowane w ramach Przemysłu 4.0. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi możliwe jest połączenie świata wirtualnego i rzeczywistości, przez co zyskuje się ogromne oraz zupełnie nowe możliwości.

Podczas seminarium poruszono ważne problemy dotyczące kształcenia studentów, które ze względu na zmieniający się obraz pracownika stanowią wyzwanie dla szkół, w tym także  szkół wyższych technicznych. To właśnie uczelnie w procesie kształcenia pozwalają przyszłemu absolwentowi na zdobicie wiedzy, umiejętności i kompetencji, których przydatność na rynku pracy weryfikuje pracodawca.

Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz gościom za udział w seminarium.