Samodzielny pomiar temperatury

Karpacka Państwowa Uczelnia  w Krośnie dla studentów, pracowników i uczestników zajęć udostępniła ścienne termometry do samodzielnego pomiaru temperatury ciała. O każdej porze, w trakcie zajęć dydaktycznych, można skontrolować temperaturę.

Instalacja powyższych termometrów nie wyklucza pomiaru temperatury przez pracownika obsługi przy wejściu do każdego z obiektów.

Termometry znajdują się w poniższych obiektach uczelni:

Kampus Humanistyczny, ul. Kazimierza Wielkiego 6
wejście główne, korytarz

Kampus Politechniczny, ul. Dmochowskiego 12
budynek A, wejście główne, korytarz

Kampus Sportowo-techniczny, ul. Wyspiańskiego 20
budynek A, wejście główne, korytarz

Kampus Techniczny, ul. Żwirki i Wigury 9
wejście główne, korytarz

Studium Języków Obcych
I piętro, korytarz

Rektorat, Rynek 1
wejście główne, korytarz