Rok akademicki 2022/2023 rozpoczęty…

11 października 2022 odbyła się uroczysta 23. inauguracja tegorocznego roku akademickiego w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Tradycyjnie w auli Kampusu Politechnicznego gościliśmy znamienitych gości, władze naszego miasta, członków Rady Uczelni na czele z przewodniczącym, członków Konwentu, rektorów poprzednich kadencji, posłów na Sejm RP, przedstawicieli świata nauki, zaprzyjaźnionych uczelni, władze samorządowe, reprezentantów instytucji i firm współpracujących z Uczelnią oraz przede wszystkim naszych studentów.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w KPU była doskonałą okazją do podsumowań i analizy mijającego roku oraz przybliżenia planów na kolejny, z pewnością trudny i pełen wyzwań rok akademicki.

Jego Magnificencja dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU w swoim przemówieniu podkreślał:  Żyjemy i działamy w ciekawych, intrygujących czasach. W tym roku chyba powinienem dodać także trudnych. Po okresie dynamicznego rozwoju, mamy przed sobą okres: kryzysu gospodarczego oraz niestabilności wywołanej wojną i nadchodzącymi problemami w energetyce. Czynniki te bez wątpienia będą oddziaływały także na działania podejmowane w uczelni.

Najważniejszym punktem uroczystej inauguracji była ceremonia immatrykulacji, czyli przyjęcia do grona wspólnoty akademickiej nowych członków – studentów pierwszego roku, którzy złożyli ślubowanie tym samym rozpoczynając swoją drogę do zdobycia upragnionego wykształcenia i rozpoczęcia kariery zawodowej.

Władze KPU w Krośnie podczas uroczystej inauguracji uhonorowały osoby szczególnie zasłużone dla naszej uczelni, nagrodę – podziękowanie za całokształt pracy otrzymał prof. Krzysztof Pleśniarowicz, Naukowy Laur odebrali z rąk JM Rektora prof. Kazimierz Sikora oraz dr hab. Barbara Krochmal-Marczak, prof. KPU. Wyróżnienia za uzyskanie tytułu doktora odebrali pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni.

Specjalne wyróżnienia Studencki Laur ufundowane przez uczelnię przyznane zostały również absolwentom z najwyższą średnią ocen. Wyróżnienia za działalność sportową otrzymały nasze akademickie drużyny – siatkarki i siatkarze. Nagrodę za osiągnięcia w działalności studenckiej odebrali członkowie Studenckiego Koła Naukowego ROTOR.

Nagrody „Firma dobrych praktyk” zostały wręczone przedsiębiorcom i firmom, które w sposób szczególny współpracują z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, nieustannie wspomagając uczelnię w jej działaniach, będąc wsparciem dla studentów rozpoczynających swoją drogę kariery i służąc pomocą w zdobywaniu doświadczenia i wiedzy.

Nagrody „Firma dobrych praktyk” otrzymali:
1. MediLifeCover Centrum Zdrowia Zakład Patomorfologii w Krośnie
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
3. infoSoftware Polska Sp. z o.o.
4. Adifeed Sp. z o.o.

Integralną częścią rozpoczęcia roku akademickiego w naszej Uczelni jest wręczenie przez włodarzy gmin listów gratulacyjnych i upominków jako wyraz uznania dla najlepszych absolwentów krośnieńskiej uczelni.

Zwieńczeniem inauguracji był wykład profesora Kazimierza Sikory Polska grzeczność językowa – dawniej i dziś.

Kończąc przemówienie inauguracyjne Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie życzył wszystkim:

Pozwólcie Szanowni goście że na koniec złożę tradycyjne życzenia – najpierw studentom życząc Wam w nadchodzącym roku akademickim – wytrwałości, odwagi, satysfakcji z dokonanych wyborów ale także przyjaźni i miłości, a nam wszystkim: szczęścia i zdrowia oraz aby to był dobry, spokojny rok.

W związku z uroczystościami inauguracyjnymi w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie listy gratulacyjne przesłali:

 1. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
 3. Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Małgorzata Kidawa- Błońska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Adam Szal
 6. Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Joanna Frydrych – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 9. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 10. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 11. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
 12. Adam Pawluś – Starosta Jasielski
 13. Janusz Fic – Przewodniczący Rady Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
 14. Grzegorz Dubik – Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 15. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 16. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 17. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 18. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK– Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
 19. dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 20. dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 21. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 22. dr hab. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 23. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
 24. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 25. prof. dr hab. n. med. Artur Mazur – Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych UR
 26. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 27. prof. Krzysztof Wilde – Rektor Politechniki Gdańskiej
 28. prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 29. prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 30. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych
 31. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – Rektor PANS w Chełmie
 32. dr inż. Grzegorz Koc – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie
 33. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni – Rektor ANS w Elblągu
 34. dr Katarzyna Rusak – Rektor PWSZ w Głogowie
 35. dr Paweł Trefler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
 36. dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku
 37. dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. uczelni – Rektor ANS w Tarnowie
 38. dr Dariusz Skalski, prof. uczelni – Rektor ANS w Wałczu
 39. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 40. dr Paweł Strózik – Rektor PWSZ w Raciborzu
 41. dr Bianka Godlewska-Dzioboń– p.o. Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
 42. dr hab. Paweł Skrzydlewski – Rektor Akademii Zamojskiej
 43. dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANS – Rektor ANS w Łomży
 44. dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ– Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 45. dr hab. Robert Wiszniowski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu
 46. dr hab. Anna Szylar, prof. zw. – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu
 47. dr Janusz Poła, prof. PWSZ – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie
 48. dr hab. Lucyna Śliwa – Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 49. Andrzej Ladziński – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 50. Jolanta Urbanik – Burmistrz Gminy Jedlicze

GALERIA FOTOGRAFII