Rok akademicki 2021/2022 rozpoczęty…

7 października 2021 odbyła się uroczysta 23. inauguracja tegorocznego roku akademickiego w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Szczęśliwie mogliśmy tradycją ubiegłych lat spotkać się w auli Kampusu Politechnicznego, gdzie zgromadzili się przedstawiciele studentów, Rady Uczelni na czele z przewodniczącym Januszem Ficem, przedstawiciele Konwentu, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście.

W inauguracji udział wzięli również: Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni oraz władze poprzednich kadencji.

Podczas przemówienia Rektor KPU dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU podkreślał jak ważny dla naszego regionu jest rozwój Uczelni, która nieustannie stara się być częścią otoczenia społeczno-gospodarczego naszego miasta i okolic, zapewniając swoim studentom szansę na rozpoczęcie wyjątkowej drogi zawodowej poprzez współpracę ze specjalistami i tworzenie nowoczesnych miejsc  będących nieocenionym wsparciem podczas zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów.

Ostatni rok to okres, w którym Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, jeszcze wyraźniej wpisuje się w Miasto i Region. KPU, bo tak jest powszechnie nazywana, jest nowoczesną uczelnią Regionalną w tak dobrze rozumianym znaczeniu, stając się ważnym ośrodkiem, już nie tylko jak dotychczas kulturotwórczym i popularyzującym naukę ale także coraz ważniejszym podmiotem gospodarczym i naukowo-badawczym. Staje się partnerem dla dużych i małych podmiotów gospodarczych przyczyniając się do rozwoju „małych ojczyzn” jak pisał o znaczeniu społeczności lokalnych dla rozwoju Rzeczpospolitej jej patron profesor Stanisław Pigoń.

Najważniejszym punktem uroczystej inauguracji była ceremonia immatrykulacji, czyli przyjęcia do grona wspólnoty akademickiej nowych członków – studentów pierwszego roku, którzy złożyli ślubowanie tym samym rozpoczynając swoją drogę do zdobycia upragnionego wykształcenia i rozpoczęcia kariery zawodowej.

Wyrazem uznania dla najlepszych absolwentów krośnieńskiej uczelni było wręczenie przez włodarzy gmin listów gratulacyjnych i upominków. Specjalne wyróżnienia i nagrody ufundowane przez uczelnię zostały przyznane studentom działającym na rzecz uczelnianej społeczności, w ramach kół naukowych, wolontariatu i podejmujących lokalne inicjatywy.

Specjalne nagrody „Firma dobrych praktyk” zostały wręczone przedsiębiorcom i firmom, które w sposób szczególny współpracują z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, stając się partnerami i wspierając uczelnię w tworzeniu nowych inicjatyw i kierunków studiów.

Zwieńczeniem inauguracji był wykład dr hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. KPU Kierownika Zakładu Turystyki i Rekreacji naszej uczelni O początkach ochrony zabytków w Krośnieńskiem w końcu XIX wieku.

Kończąc przemówienie inauguracyjne Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie życzył wszystkim: Pozwólcie szanowni goście, że na koniec złożę tradycyjne życzenia najpierw studentom życząc wam w nadchodzącym roku akademickim  wytrwałości, odwagi, mądrości oraz satysfakcji z dokonanych wyborów, a wszystkim tu obecnym, waszym rodzinom oraz przyjaciołom, życzę szczęścia i zdrowia oraz aby to był dobry rok.

ROK AKADEMICKI 2021/2022 w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie OGŁASZAMY ZA ROZPOCZĘTY

W związku z uroczystościami inauguracyjnymi w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie listy gratulacyjne przesłali:

 1. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
 3. Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Adam Szal
 5. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 6. Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 7. Joanna Frydrych – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Piotr Uruski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 10. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
 11. Adam Pawluś – Starosta Jasielski
 12. Janusz Fic – Przewodniczący Rady Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
 13. Grzegorz Dubik – Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 14. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 15. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 16. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 17. prof. dr hab. Józef Bremer SJ – Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
 18. dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 19. dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 20. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 21. dr hab. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 22. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
 23. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 24. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 25. dr Sylwia Pelc – Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie
 26. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej
 27. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – Rektor PWSZ w Ciechanowie
 28. dr inż. Grzegorz Koc – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie
 29. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni – Rektor PWSZ w Elblągu
 30. dr Katarzyna Rusak – Rektor PWSZ w Głogowie
 31. dr Sonia Grychtoł – Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu
 32. dr hab. n. med. Maciej Słodki, prof. uczelni – Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
 33. dr Paweł Trefler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
 34. dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB – Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego
 35. dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku
 36. dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. uczelni – Rektor PWSZ w Tarnowie
 37. dr hab. Andrzej Samborski – Rektor Uczelni Państwowej w Zamościu
 38. dr Dariusz Skalski, prof. uczelni – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
 39. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 40. dr Paweł Strózik – Rektor PWSZ w Raciborzu
 41. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej
 42. dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni – Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
 43. dr hab. Paweł Chęciński – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 44. dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS – Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
 45. dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 46. dr hab. Paweł Skrzydlewski – Rektor Akademii Zamojskiej
 47. dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 48. dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 49. dr Wergiliusz Gołąbek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 50. dr hab. Robert Wiszniowski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu
 51. dr hab. Anna Szylar, prof. zw. – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu
 52. Małgorzata Szybiak – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
 53. dr Janusz Poła, prof. PWSZ – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie
 54. dr hab. Lucyna Śliwa – Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk