Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej i powołanie nowego Przewodniczącego

Uchwała nr 7/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz powołania nowego Przewodniczącego tej Komisji