Rektor i kanclerz PWSZ w Krośnie uhonorowani prestiżowymi Medalami „Za zasługi dla Krosna”

Uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla Krosna”, inauguruje Dni Krosna – Miasta Szkła, które w tym roku są obchodzone w dniach 6-9 czerwca. Święto to jest okazją do zaprezentowania różnorodnych osiągnięć mieszkańców Krosna, jak i nagrodzenia osób i instytucji, które szczególnie zasłużyły się dla miasta.

Podczas uroczystości, które odbyły się 7 czerwca br. w Urzędzie Miasta, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki podkreślił szczególną rolę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w kształtowaniu rozwoju miasta i regionu. Jubileusz 20-lecia uczelni stał się także okazją do uhonorowania osób mających znaczący wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Krośnie.

Medal „Za zasługi dla Krosna”, za znaczący wkład w rozwój szkolnictwa wyższego, wprowadzenie unikatowych kierunków studiów oraz utrzymywanie najwyższych standardów kształcenia dla mieszkańców miasta i regionu, otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Medal „Za zasługi dla Krosna”, za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego w Krośnie oraz poszukiwanie nowych możliwości w celu sprostania współczesnym wyzwaniom naukowym, edukacyjnym i kulturalnym, otrzymał mgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody w dziedzinie kultury i sportu.