Rekrutacja – Opłaty

Opłata za studia niestacjonarne od roku akademickiego 2021/2022

Wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych
dla cyklu kształcenia 2021 – 2025:

 1) studia I stopnia

 Kierunek studiówWysokość opłaty
1. Automatyka i robotyka2 000 zł
2. Budownictwo2 000 zł
3. Energetyka1 900 zł
4. Filologia (Filologia angielska, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy)1 900 zł
5. Informatyka1 900 zł
6. Inżynieria środowiska1 800 zł
7. Mechanika i budowa maszyn2 000 zł
8. Międzynarodowa komunikacja językowa1 800 zł
9. Pedagogika1 900 zł
10. Pielęgniarstwo2 100 zł
11. Produkcja i bezpieczeństwo żywności1 800 zł
12. Towaroznawstwo1 800 zł
13. Turystyka i rekreacja1 800 zł
14. Wychowanie fizyczne1 800 zł
15. Zarządzanie1 800 zł
16. Zielarstwo1 900 zł

2) studia II stopnia

 Kierunek studiówWysokość opłaty
1. Inżynieria produkcji2 100 zł
2. Pielęgniarstwo2 100 zł
3. Zarządzanie1 800 zł

3) Terminy wnoszenia opłat:

–     semestr zimowy

      I rata w wysokości 50 % do 15 października 2021 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 listopada 2021 roku

–     semestr letni

      I rata w wysokości 50 % do 15 lutego 2022 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 kwietnia 2022 roku

4) Wysokość opłaty rekrutacyjnej pobieranej od kandydatów na I rok studiów wynosi 85 zł.


UWAGA
Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne Krośnieńskiej Państwowej Uczelni w Krośnie:

  • Uczelnia zobowiązuję się wystawić fakturę VAT za usługi edukacyjne dopiero na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).
  • W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła zapłata – fakturę wystawiamy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne.
  • W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury następuje po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne – fakturę wystawiamy w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania .
  • Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie. 
  • Uczelnia nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma.
  • Dane kontaktowe: kwestura@kpu.krosno.pl

Możesz również skorzystać w trakcie studiów z atrakcyjnych kredytów dedykowanych studentom. Szczegóły tutaj