Rekrutacja – Opłaty

Opłata za studia niestacjonarne od roku akademickiego 2022/2023

Wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych
dla cyklu kształcenia 2022 – 2026:

 1) studia I stopnia

 Kierunek studiówWysokość opłaty
1. Automatyka i robotyka2 650 zł
2. Budownictwo2 600 zł
3. Filologia w zakresie Filologia angielska2 200 zł
4. Informatyka2 650 zł
5. Inżynieria środowiska2 400 zł
6. Mechanika i budowa maszyn2 600 zł
7. Międzynarodowa komunikacja językowa2 100 zł
8. Pedagogika2 100 zł
9. Pielęgniarstwo (pomostowe)2 800 zł
10. Produkcja i bezpieczeństwo żywności2 300 zł
11. Towaroznawstwo2 300 zł
12. Turystyka i rekreacja2 100 zł
13. Wychowanie fizyczne2 100 zł
14. Zarządzanie2 300 zł
15. Zielarstwo2 500 zł

2) studia II stopnia

 Kierunek studiówWysokość opłaty
1. Inżynieria produkcji2 300 zł
2. Pielęgniarstwo2 500 zł
3. Zarządzanie2 300 zł

3) Terminy wnoszenia opłat:

–     semestr zimowy

      I rata w wysokości 50 % do 15 października 2022 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 listopada 2022 roku

–     semestr letni

      I rata w wysokości 50 % do 15 lutego 2023 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 kwietnia 2023 roku

4) Wysokość opłaty rekrutacyjnej pobieranej od kandydatów na I rok studiów wynosi 85 zł.


UWAGA
Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne Krośnieńskiej Państwowej Uczelni w Krośnie:

  • Uczelnia zobowiązuję się wystawić fakturę VAT za usługi edukacyjne dopiero na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).
  • W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła zapłata – fakturę wystawiamy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne.
  • W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury następuje po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne – fakturę wystawiamy w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania .
  • Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie. 
  • Uczelnia nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma.
  • Dane kontaktowe: kwestura@kpu.krosno.pl

Możesz również skorzystać w trakcie studiów z atrakcyjnych kredytów dedykowanych studentom. Szczegóły tutaj