Rekrutacja – Opłaty

Opłata za studia niestacjonarne od roku akademickiego 2020/2021

Wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych
dla cyklu kształcenia 2020 – 2024:

 1) studia I stopnia

 Kierunek studiówWysokość opłaty
1. Automatyka i robotyka1 950 zł
2. Budownictwo1 900 zł
3. Energetyka1 800 zł
4. Filologia (Filologia angielska, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy)1 900 zł
5. Filologia (Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską, Język rosyjski i wiedza o Rosji)1 800 zł
6. Informatyka1 850 zł
7. Inżynieria środowiska1 800 zł
8. Mechanika i budowa maszyn1 950 zł
9. Międzynarodowa komunikacja językowa1 800 zł
10. Pedagogika1 800 zł
11. Pielęgniarstwo2 100 zł
12. Produkcja i bezpieczeństwo żywności1 800 zł
13. Towaroznawstwo1 750 zł
14. Turystyka i rekreacja1 750 zł
15. Wychowanie fizyczne1 800 zł
16. Zarządzanie1 750 zł
17. Zielarstwo1 850 zł

2) studia II stopnia

 Kierunek studiówWysokość opłaty
1. Inżynieria produkcji2 100 zł
2. Zarządzanie1 750 zł

3) Terminy wnoszenia opłat:

–     semestr zimowy

      I rata w wysokości 50 % do 15 października 2020 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 listopada 2020 roku

–     semestr letni

      I rata w wysokości 50 % do 15 lutego 2021 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 kwietnia 2021 roku

4) Wysokość opłaty rekrutacyjnej pobieranej od kandydatów na I rok studiów wynosi 85 zł.

Możesz również skorzystać w trakcie studiów z atrakcyjnych kredytów dedykowanych studentom. Szczegóły tutaj