PWSZ w Krośnie w krajowej czołówce!

10 stycznia br. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród British Council Addvantage, na której nasza uczelnia została wyróżniona w prestiżowym gronie 5 laureatów (wraz z ośrodkami w Warszawie, Krakowie i Łodzi). Addvantage to program dla szkół i instytucji partnerskich British Council przygotowujących kandydatów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English (w Polsce skupia on ponad 200 przedstawicieli).

Z rąk Dyrektora British Council – Colma McGiverna – otrzymaliśmy nagrodę za najbardziej wyjątkową cyfrową kampanię reklamową w 2019 roku, którą w imieniu Pana Rektora prof. dra hab. Grzegorza Przebindy odebrała Pani Kierownik Studium Języków Obcych mgr Anna Świst.

Gala była również doskonałą okazją do zawarcia znajomości z reprezentantami innych partnerskich instytucji w Polsce, jak również szansą na wymianę doświadczeń i poglądów oraz promocji uczelni w tym polsko-brytyjskim gronie. Gospodarzem imprezy był Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce – Jonathan Knott – który podkreślił, iż w dzisiejszej stale zmieniającej się rzeczywistości jedna rzecz jest stała – status języka angielskiego jako języka globalnej komunikacji. Natomiast, Colm McGivern – Dyrektor British Council Poland – podkreślił, że angielski nie jest własnością Wielkiej Brytanii, lecz globalną lingua franca, źródłem ekonomicznego sukcesu i indywidualnego dobrobytu milionów ludzi na całym świecie. Podziękował wszystkim obecnym na gali nauczycielom będących częścią ogromnej międzynarodowej sieci za zaangażowanie, entuzjazm i wytrwałość, co przekłada się na niesłabnące dążenie do doskonałości w rozwoju młodych ludzi w Polsce.

Spotkanie było niezwykłym, przemiłym, wartościowym doświadczeniem dla wszystkich jego uczestników. To powód do dumy, że PWSZ w Krośnie jest ważnym i cenionym partnerem dla najbardziej znanych i prestiżowych instytucji edukacyjnych w Polsce, Europie i na całym świecie.