PWSZ w Krośnie podpisała list intencyjny

W dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie PDK OIIB został podpisany list intencyjny pomiędzy: Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa reprezentowaną przez przewodniczącego Rady Grzegorza Dubika i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie reprezentowaną przez prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Barabasza – prorektora ds. rozwoju. W uroczystości uczestniczyli – ze strony Izby – przewodniczący Rady Grzegorz Dubik oraz z-ca przewodniczącego Rady Wacław Kamiński. Ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz – Prorektor ds. Rozwoju, dr Agnieszka Woźniak – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Bernadeta Rajchel – Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska oraz dr inż. Tomasz Pytlowany – Kierownik Zakładu Budownictwa.

SONY DSC

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie wyraziły wolę i gotowość stałej współpracy w zakresie:
– Kształtowania planów, programów studiów i treści kształcenia na kierunkach: Budownictwo i Inżynieria środowiska prowadzonych na uczelni,
– Organizacji wspólnych wydarzeń naukowych oraz szkoleń dla studentów, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej działalności zawodowej inżynierów na rynku budowlanym i instalacyjnym,
– Podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
– Organizacji praktyk studentów na kierunkach Budownictwo i Inżynieria środowiska,
– Organizacji corocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z kierunku budownictwo oraz kierunku inżynieria środowiska, a także cyklicznych wystaw prac dyplomowych studentów tych kierunków.

Podczas poniedziałkowej wizyty delegacja z Krosna zapoznała się z nową siedzibą Izby i jej imponującym obiektem.

SONY DSC
SONY DSC

Budynek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Krakowskiej 289 w Rzeszowie, poza typową funkcją biurową, ma również edukować w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, dlatego poziom parteru przeznaczony jest na przestrzeń wystawienniczą oraz konferencyjną.

Istotną cechą siedziby PDK OIIB jest zastosowanie rozwiązań bioklimatycznych, m.in. odpowiednich materiałów budowlanych oraz naturalnej wentylacji. W celu zmniejszenia wykorzystania wody pitnej do celów sanitarnych wykonano instalację wody szarej (deszczowej) do zasilenia spłuczek muszli ustępowych i pisuarów oraz zewnętrznych zaworów czerpalnych. Zastosowano także rozproszony system wentylacji złożony z 7 central wentylacyjnych. W celu zredukowania kosztów zużycia energii elektrycznej zainstalowano panele fotowoltaiczne.

 Dodatkowo wykonano system zarządzania instalacjami BMS, który obejmuje swoim nadzorem następujące układy:

  • automatykę kotłowni;
  • centrale wentylacyjne;
  • siłowniki okien, żaluzje oraz markizy;
  • oświetlenie w salach konferencyjnych;
  • klimakonwektory;
  • ogrzewanie podłogowe;
  • system zarządzania energią;
  • detekcję gazu;
  • centralę wody szarej;
  • zbiornik p.poż.

Siedziba PDK OIIB została zaprojektowana w standardzie budynku pasywnego: projektowane zużycie energii na cele grzewcze to 15 kWh/m2 na rok. Obiekt przeszedł próbę szczelności z wynikiem n50 = 0,27 wymiany/h dla stanu wykończeniowego wraz ze wszystkimi wewnętrznymi instalacjami. Otrzymał też świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., potwierdzające założenia projektowe.Budynek spełnia kryteria stawiane klasie A programu priorytetowego Lemur, prowadzonego przez NFOŚiGW.

Inwestycję zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej biura Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp.j. Wykonawcami byli: Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA sp. z o.o. ( I etap) oraz SB COMPLEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (II etap).