Przewodnik dla nowych studentów 

Specjalnie dla studentów pierwszego roku zebraliśmy w jednym miejscu ważne informacje o uczelni. Czym jest USOS, punkty ECTS i lektorat? Na jakie wsparcie można liczyć?

W przewodniku przedstawiamy możliwości, z których mogą skorzystać studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Informacje na temat stypendiów, pomocy materialnej, wyjazdów zagranicznych czy wsparcia psychologicznego.

Jest także mapa poszczególnych  uczelnianych obiektów.

Owocnego studiowania!

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie
Katarzyna Turczyn

Przewodnik dla nowych studentów