Prowadzenie przez pracowników KPU w Krośnie doświadczalnego gospodarstwa rolnego na terenach należących do Uczelni

W Uczelni utworzono pole dydaktyczno-naukowe, które stwarza możliwości praktycznego szkolenia studentów, młodzieży szkolnej oraz producentów rolnych. To miejsce, w którym myśl nauki zostaje praktycznie zastosowana i sprawdzona w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych.
Grunty orne o powierzchni 1ha, położone są na glebach klasy III a – zaliczanych do kompleksu pszennego dobrego. Analizy chemiczne gleby wskazują na wysoką zawartość fosforu i potasu oraz średnią magnezu, pH – lekko kwaśne zbliżone do obojętnego.
Aktualna tematyka prowadzonych badań wynika z zapotrzebowania praktyki rolniczej w województwie podkarpackim oraz potrzeb badawczych uczelni. W ramach doświadczeń ścisłych realizowane są badania własne dotyczące wpływ terminu siewu dwóch odmian nagietka lekarskiego (Calendula officinalis) na plon technologiczny; wpływ terminu siewu na plonowanie czterech odmian buraka ćwikłowego oraz wpływu dwóch szczepionek doglebowych na plonowanie soi. Uczelnia prowadzi także doświadczenia kolekcyjce (obserwacyjne), na które składają się nowe, jak i stare (zapomniane) gatunki roślin użytkowych. Wielkość poletek zależy od gatunku rośliny i wynosi od 5 do 20 m2. W ramach tego doświadczenia prowadzone są obserwacje występowania chorób i szkodników roślin, ze szczególnym uwzględnieniem nowych gatunków dla Podkarpacia oraz badania zimotrwałości roślin bylinowych. Doświadczenie kolekcyjne obejmuje ponad 100 poletek. Rosną na nich ponad 30 gatunków roślin jadalnych, 30 gatunków ziół, roślin przyprawowych i miododajnych. W ramach kolekcji uprawiane są między innymi: mięta pieprzowa (Mentha piperita), w tym mięta czekoladowa (Mentha×piperita ‚Chocolate’), mięta truskawkowa (Mentha×piperita ‚Almira’), mięta pomarańczowa (Mentha×piperita ‚Granada’), mięta grejpfrutowa (Mentha×piperita ‚Grapefruit’), kocanka włoska (Helichrysum italicum), lawenda lekarska (Lavandula angustifolia), krwawnik pospolity (Achillea millefolium ), jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea), lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale), hyzop lekarski (Hyssopus officinalis), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum).