Promocja zdrowia i aktywności wśród różnych grup wiekowych regionu Podkarpacia

Jednym z zadań Uczelni, wpisanych w strategię jej rozwoju, jest promowanie aktywności sportowej oraz propagowanie postaw prozdrowotnych wśród społeczności południowej Polski oraz regionu pogranicza.

Krośnieńska Uczelnia cyklicznie prowadzi badania dotyczące rozwoju  aktywności sportowej w różnych grupach wiekowych i społecznych, jak również bada wpływ i rolę aktywności fizycznej w życiu człowieka. Podsumowaniem wyników badań są odbywające się cyklicznie konferencje z cyklu „Forum Sportu i Wychowania Fizycznego”, skupiające na uczelni wybitnych naukowców i sportowców z całej Polski.  W roku 2018 w Krośnie odbyło się VIII Forum Sportu i Wychowania Fizycznego „Sporty zimowe w szkolnym wychowaniu fizycznym”. Celem forum było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia, zapoznanie z panującymi trendami i wynikami badań dotyczącymi aktywności fizycznej dzieci w czasie wolnym oraz możliwości prowadzenia i realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniających sporty zimowe.

W latach wcześniejszych tematyka Forum obejmowała:

  • VII Forum Sportu i Wychowania Fizycznego – „Edukacja zdrowotna, aktywność fizyczna, wykorzystanie piłek edukacyjnych Eduball w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”, 2015 r.;
  • VI Forum Sportu i Wychowania Fizycznego – „Zespołowe gry sportowe i ich uwarunkowania”, 2012 r.