Prof. Krzysztof Chmielowski, pracownik Zakładu Inżynierii Środowiska, nagrodzony za wynalazczość

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, pracownik Zakładu Inżynierii Środowiska, nagrodzony za wynalazczość!

Niezwykle cieszymy się, że prof. Krzysztof Chmielowski otrzymał srebrny medal podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show), za pracę „Sposób zdalnego monitoringu jakości ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków i układ do stosowania tego sposobu”.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.