Prof. Jacek Popiel 306. Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wybór rektora UJ odbył się 12 maja 2020 w 656. rocznicę powołania Uniwersytetu Jagiellońskiego przez króla Kazimierza Wielkiego (1364). 227 elektorów, reprezentujących wszystkich członków wspólnoty uniwersyteckiej, po raz pierwszy w historii uczelni oddało głos na rektora zdalnie, za pośrednictwem internetu.

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, wystosował okolicznościowy list z gratulacjami dla nowego rektora-elekta.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim. 19 maja 2019 roku prof. dr hab. Jacek Popiel, reprezentując rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wziął udział w obchodach jubileuszowych 20-lecia naszej uczelni.
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1920,obchody-jubileuszu-20-lecia-pwsz-w-krosnie.html

Rektor KPU w Krośnie prof. Grzegorz Przebinda, w dniach 11-14 grudnia 2019 roku wziął również udział w obchodach 90-lecia polonistyki Knowledge and Friendship. 90 Years of Polish Studies At The Sapienza na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Prof. Jacek Popiel reprezentował  w trakcie uroczystości Uniwersytet Jagielloński.
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,2031,90-lat-polonistyki-w-rzymie-krosnienska-delegacja-w-uniwersytecie-sapienza.html


Prof. Jacek Popiel był dyrektorem Instytutu Polonistyki, a następnie dziekanem Wydziału Polonistyki. Przez wiele lat związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez dwie kadencje rektora. Jest autorem ponad 200 prac – m.in. 20 książek (6 autorskich), a także kilku scenariuszy teatralnych. Jego teksty były tłumaczone na angielski, francuski, włoski i hiszpański. Wypromował 9 doktorów i ponad 100 magistrów filologii polskiej oraz sztuki. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jest członkiem m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury. Za pracę naukowo-badawczą otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złoty medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.