Prof. Grzegorz Przebinda w Radzie Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zgodnie z zapisami obowiązującej od dwóch lat Konstytucji dla Nauki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie powołał Radę Uczelni – po raz pierwszy w historii na pełną kadencję 2021-2024. Członkiem Rady, na wniosek JM Rektora profesora Piotra Borka, został nasz pracownik – profesor Grzegorz Przebinda, filolog-rusycysta, historyk idei, tłumacz, w latach 2012-2020 Rektor KPU w Krośnie.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od wielu lat owocnie współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Dzięki wspólnej umowie nasza krośnieńska uczelnia otworzyła w roku akademickim 2020/2021 pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

KPU w Krośnie współpracuje także od lat z krakowskim UP w innych obszarach działalności. Naszą uczelnię z wykładami odwiedzali m.in.: ówczesny Rektor UP profesor Kazimierz Karolczak, który w 2017 roku wygłosił wykład inauguracyjny Ziemiańskie dziedzictwo Podkarpacia, oraz ówczesny prorektor ds. nauki, profesor Mariusz Wołos, który w 2019 roku wygłosił wykład Bolesław Wieniawa-Długoszowski – prawda i mity. Profesor Bogusław Skowronek, ówczesny prorektor ds. kształcenia, wziął udział w obchodach jubileuszu 20-lecia krośnieńskiej uczelni. Wielokrotnie z wykładami wystąpił również w KPU w Krośnie profesor Stanisława Koziara, stały współpracownik rocznika „Studia Pigoniana”.

Do obowiązków Rady Uczelni należy między innymi opiniowanie projektów najważniejszych dokumentów statutowych i strategicznych oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich realizacji. Rada monitoruje zarządzanie uczelnią, jak również, co jest szczególnie podkreślane w środowisku akademickim, wskazuje kandydatów na rektora po zaopiniowaniu ich przez Senat.

httphttps://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/4330-powolano-nowa-rade-uczelni