Próba systemu do głosowania przed właściwym głosowaniem

Uchwała nr 8/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024
z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie trybu przeprowadzenia głosowania na Kolegium Elektorów i terminu przeprowadzenie próby systemu do głosowania przed właściwym głosowaniem