Pracownicy – Pliki do pobrania


DRUKI DOTYCZĄCE KONFERENCJI, SYMPOZJÓW, PRAKTYK, OBOZÓW, PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, PATRONATÓW


Zarządzenie nr 57/21 Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania udziału pracowników KPU w Krośnie w wydarzeniach naukowych i formach doskonalenia zawodowego


Zarządzenie nr 30/21 Rektora w sprawie Patronatu Honorowego Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie


Zarządzenie nr 31/21 Rektora w sprawie zasad organizacji i rozliczania wydarzeń realizowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie