Pracownicy – Pliki do pobrania


DRUKI DOTYCZĄCE KONFERENCJI, SYMPOZJÓW, PRAKTYK, OBOZÓW, PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, PATRONATÓW


Zarządzenie Rektora nr 47/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania udziału pracowników PANS w Krośnie w wydarzeniach naukowych i formach doskonalenia zawodowego.


Zarządzenie nr 30/21 Rektora w sprawie Patronatu Honorowego Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.


Zarządzenie Rektora nr 48/23 w sprawie zasad organizacji i rozliczania wydarzeń realizowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie.