Informacje dla pracowników – aktualności

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wraz z reprezentacją pracowników  podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne w załączniku oraz w Dziale Kadr lub Kwesturze. W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Kadr pokój 17 lub Kwestury pokój 113.

Obowiązkowe jest złożenie oryginalnych dokumentów.