dr Tadeusz Łopatkiewicz

Sekretarz Wydawnictwa Naukowego PIGONIANUM


Etnograf, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, zabytkoznawca, regionalista, autor i współautor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu etnografii Karpat, inwentaryzacji i ochrony zabytków, historii sztuki i przeszłości konserwatorstwa polskiego, oeuvre Stanisława Wyspiańskiego. Autor i współautor szeregu projektów badawczych, prac dokumentacyjnych i realizacji konserwatorskich z zakresu restauracji i ochrony zabytków, głównie sakralnego budownictwa drewnianego, w tym kilku kościołów z Listy światowego dziedzictwa UNESCO. Juror w dziesiątkach różnego rodzaju konkursów i przeglądów folklorystycznych (od 1983). Redaktor naukowy i techniczny oraz autor projektów graficznych szeregu książek i wydawnictw albumowych. Redaktor odpowiedzialny i webmaster witryny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – www.smzk.org (od 2009). Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (od 2017).