prof. dr hab. Józef Ryżko – Życiorys naukowy


 • W okresie od 1965 r. do 1971 r. – Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.

Uzyskane specjalizacje

 • W 1975 r. specjalizacja I stopnia z pediatrii,
 • W 1979 r. – specjalizacja II stopnia z pediatrii,
 • W 1998 r. – specjalizacja z gastroenterologii,
 • W 2014 r. – specjalizacja z gastroenterologii dziecięcej.

Stopnie naukowe

 • W 1982 r. – Doktorat pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Goncerzewicz tytuł pracy „Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej w zespołach złego wchłaniania u dzieci”.
 • W 1991 r. – Habilitacja, praca pt. „Metabolizm witaminy D w chorobach wątroby u dzieci”,
 • W 1998 r. – Tytuł profesora nauk medycznych.

Działalność w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, – w okresie od 1998 r. do 2016 r. członek Zarządu, a w latach od 2004 r. do 2008 r. przewodniczący Zarządu Głównego,
 • Członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
 • W okresie od 1991 r. do 2010 r. – Udział w pracach Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży przy Komitecie Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

<- Wróć do opisu głównego