prof. dr hab. Józef Ryżko – Doświadczenie pozauczelniane


  • Zatrudnienie w Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze na stanowisku kolejno asystenta i starszego asystenta,
  • w okresie od 1980 r. do 2016 r. (przejście na emeryturę) – Zatrudnienie w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na etatach kolejno starszego asystenta, adiunkta, docenta i profesora,
  • w okresie od 1990 r. do 2009 r.  – Stanowisko zastępcy kierownika w/w Kliniki,
  • w okresie od 2009 r. do 2016 r. – Stanowisko kierownika w/w Kliniki,
  • W okresie od 2004 r. do 2018 r. zatrudnienie w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego,
  • od 2005 r. – zatrudnienie w Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na etacie profesora – zatrudnienie jest kontynuowane,
  • Lipiec 2019 r. – Kliniczny Oddział Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

<- Wróć do opisu głównego