prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – Życiorys naukowy


Studia wyższe odbył w latach od 1974 r. do 1978 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w zakresie wychowania fizycznego, po ukończeniu których uzyskał stopień magistra sportu. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej nadała mu w dniu 23 marca 2004 r. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Lekkoatletyka na ziemiach polskich w latach 1867–1918. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Bernard Woltmann. Stopień doktora habilitowanego nadała mu w dniu 11 grudnia 2007 r. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich w latach 1868–1939. W wyniku procedury Rady Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (rozpoczętej 9 września 2011 r.) na wniosek Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (z dnia 18 marca 2013), w dniu 3 czerwca 2013 r. Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora.