prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – Najważniejsze publikacje


Dorobek naukowy stanowi:

 • 87 monografii autorskich i  współautorskich,
 • 875 artykułów, 3 recenzje profesorskie,
 • 7 habilitacji,
 • Opiekun naukowy 3 pozytywnie zakończonych procedur habilitacyjnych,
 • Promotor zakończonych 19 doktoratów oraz promotor 5 doktoratów w toku.

Najważniejszym dla Profesora projektem badawczym był realizowany przez ponad 10 lat proces eksploracji, oceny i opisu ewolucji lekkoatletyki w okresie II Rzeczypospolitej.

W wyniku ww. czynności, zakończonych na początku 2011 r. powstało sześć tomów monografii: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach od 1919 r. do 1939 r., które noszą kolejne podtytuły:

 1. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, tom I, Podstawy rozwoju, Rzeszów 2011, ss. 278.
 2. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, tom II, Powstanie i działalność Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Lublin 2011, ss. 345.
 3. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, tom III, Zasięg społeczny, ss. 487.
 4. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, tom IV, Mistrzostwa Polski Mężczyzn w latach 1920–1939, ss. 480 (w druku).
 5. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce, tom V Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski kobiet w latach 1922–1939, ss. 250 (w druku).
 6. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, tom VI, Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej, ss. 411.

Istotne dla Profesora publikacje:

Histora turysytyki w Polsce przed 1939 r. oraz 6 tomów Turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Polsce od 1000 r. – 1939 r. 

Wykaz wybranych publikacji pod adresem:

www.my.indexcopernicus.com/szaborniak