prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – Doświadczenie pozauczelniane


  • W 1967 r. – Instruktor lekkiej atletyki CWKS Resovia,
  • W 1971 r. – Trener – koordynator Radomskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki,
  • W 1986 r. – Trener – koordynator Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie,
  • Kierował zespołem, który zrealizował grant dofinansowany z eea grants ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism dla Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski,
  • Członek Najwyższej Izby Kontroli w sprawie oceny stanu bazy szkół, poziomu wykształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, zakończone wydaniem drukiem: Informacji o wynikach kontroli Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych,
  • Dwa staże zagraniczne na Ukrainie, pierwszy w 2008 r., a drugi w 2010 r. w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej na Ukrainie.