prof. dr hab. Stanisław Zaborniak

Zakład Turystyki i Rekreacji


Przebieg kariery naukowej oraz dorobek naukowy w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, w tym teorii i praktyce wychowania fizycznego i sportu w przedmiotach: fizjologia, biochemia, biomechanika oraz socjologia i historia kultury fizycznej.