prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz – Życiorys naukowy


Doktorat (Teatr Śmierci Tadeusza Kantora, 1986, druk 1990) i habilitację (Przestrzenie deziluzji. Współczesne modele dzieła teatralnego,1996) uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1992 r. był profesorem wizytującym.

Prowadził cykle zajęć na amerykańskich uniwersytetach:

  • w 2000 r. w Cleveland w stanie Ohio i Rochester w stanie New York,
  • w okresie od 2005 r. do 2006 r. – Amherst w stanie Massachusetts,
  • w 1991 r. był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w City University of New York,
  • w okresie od 1996 r. do 1997 r. był stypendystą Fulbrighta w New York University.