prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Jest laureatem Nagrody Literackiej Rzeszowa (w 1985 r., za przygotowanie do druku książki ojca, Jerzego Pleśniarowicza, pt. Kartki z dziejów rzeszowskiego teatru),
  • Nagrody dla „Teatralnej Książki Roku” przyznawanej w ramach Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Krakowskiej Nagrody Literackiej (w 1998 r., za książkę Kantor. Artysta końca wieku),
  • Nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej (w 2005 r., za opublikowaną w Wielkiej Brytanii książkę The Dead Memory Machine. Tadeusz Kantor’s Theatre of Death).