prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz – Doświadczenie pozauczelniane


W okresie od 1994 r. do 2000 r. był dyrektorem krakowskiej Cricoteki – Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora.

W okresie od 2002 r. do 2007 r. był zastępcą dyrektora Instytutu Spraw Publicznych UJ (2002-2007) i w 2009 r. współtwórcą Instytutu Kultury UJ. W okresie od 2004 r. do 2019 r. był założycielem i kierownikiem Katedry Kultury Współczesnej UJ.

W latach 2008-2016 był prodziekanem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Od 2012 r. jest członkiem Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W latach 2016-2019 był przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ, od 2019 r. jest członkiem Rady Uczelni w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.