prof. dr hab. Kazimierz Szmyd – Życiorys naukowy


Doktorat z nauk pedagogicznych uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1994 r., obecnie – Uniwersytet Pedagogiczny. Habilitację otrzymał na Wydziale Pedagogicznym UW w 2005 r. Tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych i społecznych na wniosek Rady Wydziały Psychologiczno-Pedagogicznego UMCS w Lublinie przyjął z rąk Prezydenta RP w 2016 r.

Ponadto ukończył:

  • Studium filozoficzne Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Studium Historyczno-Socjologiczne Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • Studia I stopnia w zakresie nauczania początkowego (WSP w Krakowie),
  • Prowadzi zajęcia (wykłady i audytoria) z historii wychowania, pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, systemów pedagogicznych, seminaria licencjackie, wcześniej magisterskie oraz studium doktoranckie w Uniwersytecie Rzeszowskim.

<- Wróć do opisu głównego