prof. dr hab. Kazimierz Szmyd – Najważniejsze publikacje


Opublikował ponad 250 publikacji naukowych (książek autorskich, redakcji i współredakcji, artykułów przeglądowych, rozpraw źródłowych i naukowych, biogramów naukowych i nauczycielskich, prac empirycznych i dydaktycznych oraz kilkanaście artykułów publicystycznych z dziedziny edukacji i oświaty. W tym dorobku znajduje się 8 monografii autorskich (indywidualnych), ponad 20 redakcji i współredakcji prac zwartych; autor 3 skryptów i materiałów naukowo-dydaktycznych dla studentów pedagogiki (1999 r., 2003 r., 2010 r.).

Monografie samodzielne, współautorskie, redakcje i współredakcje (wybór)

 • Historia wychowania misja i edukacja. Galicja i jej dziedzictwo, T.XX, (red.): K. Szmyd, J. Dybiec, Wyd. UR Rzeszów 2008. ISBN 978-83-7338-359-3, ISSN 1895-0361, ss. 562. (współautorstwo i współredakcja).
 • Szmyd K., Edukacja dla kultury współżycia. Konteksty uniwersalne i lokalne (środowiskowe), Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7667-032-4, ss. 55. (skrypt ).
 • Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo – Wschodniej, pod redakcją Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda Wyd. UR, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7338-603-7, ss. 498. (współautorstwo i współredakcja).
 • Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego wymiaru myśli pedagogicznej, (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wyd. UR, Rzeszów 2012, T. I, ISBN 978-83-7338-718-8, ss. 213. (współautor i współredakcja).
 • Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne. Tradycje i kontynuacje wartości, (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wyd. UR, Rzeszów 2012, T.2, ISBN 978-83-7338-722-5, ss. 239. (współredakcja).
 • Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata, Wyd. UR, Rzeszów 2012, T.I i II, ISBN 978-83-7338-713-3, ss. 775, (współautorstwo, współredakcja).
 • Biografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918. Część III: Opracowania z lat 1991-2008, (red.): A. Meissner, K. Szmyd, Wyd. UR, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-750-8, ss. 210. (współautorstwo i współredakcja).
 • Szmyd K., Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego, Wyd. UR, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-811-6, ss. 652, (książka autorska).
 • Słownik Biograficzny Twórców Oświaty i Kultury XIX i XX Wieku Polski Południowo – Wschodniej – Suplement, red. Kazimierz Szmyd, Wyd. UR, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-164-1, ss. 398. (współautorstwo i redakcja).
 • Rola edukacji szkolnej w procesie integracji państw Europy, Wyd. i Druk: A-Graf, Lublin 2003, (współautor A. Grzywa-Bilkiewicz), ss. 141. (współautorstwo, redakcja – skrypt).
 • K. Szmyd (red.): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pedagogika i Psychologia 4, z. nr 46/2007, Wyd. UR Rzeszów 2007. ISSN 1643-0484; ISNN 1643-0530, ss. 362.
 • Szmyd K., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 5, z. 58, (Współredakcja), Wyd. UR, Rzeszów 2009. ISSN 1643-0484; ISNN 1643-0530, ss. 354.
 • Szmyd K., Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, II, III (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka we Lwowie, UR w Rzeszowie, Lwów 2013, T. 1, ISBN 978-617-10-003-2; T. 2, ISBN 978-617-10-003-9, ss. T. 473; ss. T.II. III 497, (współredakcja).
 • Źródła, ewolucje, uniwersalność nauk o wychowaniu w Uniwersytecie Lwowskim 1867-1939, (w.): Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Lwów 2013, s.75-99, ISBN 978-617-10-0039, ss. 473.

<- Wróć do opisu głównego