prof. dr hab. Iwona Wawer – Życiorys naukowy


  • w okresie od 1970 r. do 1995 r. – Pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Doktorat w 1977 r., habilitacja w 1994 r.,
  • od 1995 r. – Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, profesor nadzwyczajny, a od 2010 r. profesor zwyczajny /belwederski/,
  • Promotor 14 doktoratów,
  • Od 2017 r. na emeryturze.

Praca zagranicą

  • w okresie od 1979 r. do 1981 r. – Politechnika w Karlsruhe,
  • w okresie od 1993 r. do 1995 r. – Wolny Uniwersytet w Berlinie,
  • Stypendystka DAAD.

<- Wróć do opisu głównego