prof. dr hab. inż. Wojciech Batko – Najważniejsze publikacje


Jest autorem ponad 400 doniesień publikacyjnych w kraju i za granicą, na które składa się autorstwo, bądź współautorstwo: 12 monografii, 26 rozdziałów w książkach, 136 artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz ponad 220 referatów konferencyjnych.


Na uwagę zasługują monografie:

1. Batko W., Dąbrowski Z., Kiciński J.: Nonlinear effects in technical diagnostics .Polish Academy of Sciences, W-wa 2008.
2. Batko W., Pawlik P., Stępień B. : Nieklasyczne metody statystyczne w ocenie niepewności w badaniach i modelowaniu akustycznym. Wyd. Nauk. Instytutu. Technologii Eksploatacji – PIB, 2015.