prof. dr hab. inż. Wojciech Batko – Doświadczenie pozauczelniane


Autor, kierownik oraz główny wykonawca licznych projektów badawczych (w tym 16 finansowanych z ogólnopolskich grantów: celowych, strategicznych, własnych, promotorskich). W wyniku ich realizacji powstało wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych. Dotyczyły one rozpoznawania zaburzeń w systemach monitorujących i (w tym zadań filtracji i predykcji zmian kontrolowanych sygnałów diagnostycznych, oraz estymacji czasu pojawienia się stanów alarmowych), ocen niepewności kontroli akustycznej środowiska.

Jest twórcą konstrukcji mobilnej, zintegrowanej stacji ciągłego monitoringu hałasu, manipulatora do pozycjonowania mikrofonu pomiarowego dla laboratoriów badawczych a także powiązanej z nim technologii automatyzacji pomiarów akustycznych.

Rozwinął technologię i detekcja kierunku dochodzenia dźwięku; (bazującą na zestawie mikrofonów 3D Sound-Field oraz własnych rozwiązaniach patentowych), a także konstrukcji miniaturowego wskaźnika zagrożenia hałasem, z zastosowaniem autorskich algorytmów rekurencyjnych, i układów wykonanych w technologii MEMS. Jest autorem lub współautorem 10 patentów.