prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła – Życiorys naukowy


 • w 1967 r. – Studia na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektroechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalność elektronika i automatyka. Uzyskany tytuł magistra inżyniera elektryka o specjalności elektronika i automatyka,
 • w 1974 r. – Tytuł doktora nauk technicznych Akademii Górniczo -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • w 1986 r. – Tytuł doktora habilitowanego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z zakresu mechaniki,
 • w 1997 r. – Tytuł profesora nauk technicznych Akademii Górniczo -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nadany przez Prezydenta RP,
 • w okresie od 1967 r. do 1974 r. – Asystent na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • w okresie od 1974 r. do 1993 r. – Adiunkt na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • w 1993 r. – Profesor Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • w 1999 r. – Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
 • w okresie od 1988 r. do 2008 r. – Kierownik Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • w okresie od 2006 r. do 2008 r. – Kierownik (dziekan) Międzywydziałowej Szkoły Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Promotor 12 doktorów nauk technicznych.