prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Bruksela w 2010 r. – Złoty medal z wyróżnieniem – The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation,
  • Genewa w 2011 r. – Złoty medal – Salon International Des Inventions Geneve,
  • Hannover w 2011 r. – Dyplom Perfekt Combination – Hannover Messe,
  • Warszawa w 2011 r. – Złoty medal z wyróżnieniem – International Warsaw Invention Show.