prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Odznaczony Krzyżami Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,
  • Posiada najwyższe odznaczenia resortowe (górnictwo i energetyka) i stopień Dyrektora Generalnego (I stopnia).

Jest laureatem:

  • 5 nagród Ministrów,
  • 1 nagrody Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
  • 15 nagród Rektora AGH,
  • 6 nagród Rektora PWSZ.