prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Życiorys naukowy


Profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Krzysztof Kowal urodził się 25 lipca 1949 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki AGH. Po ukończeniu studiów, w 1974 r. podjął pracę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w AGH, z którym związany jest zawodowo do dnia dzisiejszego. W 1982 r. obronił pracę doktorską, a w 1990 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał 1996 r., a w 2000 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Podczas ponad 46 letniej pracy naukowo-dydaktycznej w AGH, pełnił liczne funkcje kierownicze. W okresie od 1990 r. do 1996 r. był prodziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, w okresie od 1996 r. do 1999 r. dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, w okresie od 1999 r. do 2005 r. prorektorem ds. nauki AGH a w okresie od 2005 r. do 2012 r. ponownie dziekanem WIMiR. W okresie od 1994 r. do 2015 r. kierował Katedrą Automatyzacji Procesów, która liczy obecnie 37 osób, w tym 11 samodzielnych pracowników naukowych. Od 1996 r. jest członkiem Senatu AGH. Ukończył podyplomowe studia Europejski. Nauczyciel Techniki IGiP.