prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Prezydenta Republiki Słowacji i uczelniane jak Medal Georgia Agricoly Uniwersytetu w Ostrawie, Medal Omnia Pro Patria WAT, Odznaka Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa. Medal Komisji Edukacji Narodowej Jest Doktorem Honoris Causa Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Białostockiej.