prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Doświadczenie pozauczelniane


Od 2005 r. pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W 2012 r. został wybrany na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, gdzie pełni obecnie funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji VI Nauk Technicznych. W okresie od 2005 r. do 2012 r. przewodniczył Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Aktualnie jest honorowym przewodniczącym tego Kolegium. W 2019 r. został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Zespołu II – Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami przemysłowymi w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych i Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji gdzie jest liderem Centrum Automatyzacji, Sterowania Układów i Struktur Mechanicznych jak i w ramach Sieci Naukowych i Klastrów. Katedra Automatyzacji Procesów jest również członkiem KIS International Centre for Excellence Manufacturing Technologies and Applications ICEMTA.

Wykonał wiele prac naukowo – badawczych dla przemysłu, wykonał wiele projektów naukowo-badawczych i ekspertyz dla przemysłu. Wiele z nich zostało wdrożonych. Kierował wieloma grantami NCN, NCBiR, MNiSW, KBN.

Jest współautorem 14 patentów i członkiem Akademii Inżynierskiej w Polce.