prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – Życiorys naukowy


Związana z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie, gdzie pracowała w Zespole Szczegółowej Uprawy Roślin Instytutu Uprawy Roli i Roślin, uzyskując kolejne stopnie naukowe od asystenta w 1972 r., poprzez doktora w 1981 r., dr habilitowanego w 1997 r., do profesora w 2002 r.

W okresie od 2002 r. do 2008 r. pełniła funkcję prodziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego ds. nauki i współpracy. W okresie od 2005 r. do 2008 r. była członkiem Rady Programowej Międzywydziałowych Studiów Biotechnologia oraz w okresie od 2008 r. do 2012 r. Rady Programowej Międzywydziałowych Studiów Architektura Krajobrazu.

Aktualnie jest zatrudniona w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na stanowisku profesora. Ponadto, prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz Technologii Żywności oraz warsztaty zielarskie „Tajemnice ziół” w Benedyktyńskim Instytucie Kultury „Chronić Dobro”. Była opiekunem około 100 prac magisterskich i promotorem pięciu zakończonych rozpraw doktorskich.