prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – Najważniejsze publikacje


  • Jest autorem bądź współautorem ponad 300 publikacji wydanych drukiem z zakresu technologii uprawy, jakości surowców roślinnych, wartości pokarmowej ziarna zbóż i nasion roślin strączkowych, oleistych oraz zielarskich, w tym 180 oryginalnych prac twórczych,
  • Publikacje zamieszcza w polskich i zagranicznych periodykach naukowych, m.in.: Animal Feed Science and Technology, Acta Fytotechnica, Journal of Science of Food and Agriculture, Rośliny Oleiste, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość i in,
  • Ponadto, jest autorem lub współautorem monografii, podręczników i książek.