prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


Za osiągnięcia naukowe została wyróżniona licznymi nagrodami, odznaczeniami i medalami, m.in.:

  • w 2001 r., 2002 r. i 2003 r. – Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie,
  • w 2018 r. – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
  • Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa oraz Złotym Krzyżem Zasługi.