prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – Doświadczenie pozauczelniane


  • Od 2009 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz przewodniczącą Komisji Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk ds. Rozwoju Kadry Naukowej IFR PAN,
  • W okresie od 2011 r. do 2015 r. była członkiem Komitetu Uprawy Polskiej Akademii Nauk,
  • W okresie od 2002 r. do 2006 r. była recenzentem Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy MENiS. Przebywała kilkakrotnie na stażach naukowych za granicą, m.in.: University of Godole (Węgry), UCC, UCD (Irlandia), UHB (Holandia),
  • Współpracowała zarówno ze Stacjami Hodowli Roślin poprzez udział w działaniach Grup Problemowych, Instytutami Naukowymi (Instytut Zootechniki, Collegium Medicum UJ), jak i szeroko pojętą praktyką rolniczą,
  • Była organizatorem lub współorganizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych z udziałem przedstawicieli doradztwa rolniczego i rolników praktyków.