prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska

Zakład Zielarstwa


Zajmuje się zróżnicowaną problematyką badawczą. Do najważniejszych zagadnień należą: 1) badania nad wpływem zróżnicowanych czynników agrotechnicznych na jakość koncentratów białkowych, ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych, mieszanek zbożowo-strączkowych, motylkowych drobnonasiennych i roślin alternatywnych, 2) optymalizacja technologii uprawy nowych form i odmian hodowlanych roślin strączkowych, zbożowych, mieszanek zbożowo-strączkowych, ekotypów i odmian gatunków zielarskich, 3) uprawa, zawartość składników biologicznie czynnych oraz możliwości wykorzystania roślin zielarskich w żywności, żywieniu i kosmetologii.