prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana – Doświadczenie pozauczelniane


  • Do 1983 r. pracował w Biurze Studiów i Projektów Hutnictwa w Krakowie, kolejno na stanowiskach: asystent projektanta, projektant konstrukcji budowlanych, a w latach od 1977 r. do 1983 r. był kierownikiem Ośrodka Obliczeń Komputerowych. W 1979 r. uzyskał uprawnienia zawodowe do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, nr PBP-8388-138/79.
  • W latach 1983 r. do 1985 r. pracował, jako Civil Engineer Expert w Ministerstwie Budownictwa Libii. Pełnił nadzór budowlany na budową 15 szkół w rejonie środkowej Sahary. Szkoły budowane były w systemie prefabrykowanym przez francuską firmę SOROLEC.
  • W 1975 r. napisał, jako jeden z pierwszych w Polsce program obliczeń metodą elementów skończonych w zakresie statyki i dynamiki o nazwie BOMES (XXI Konferencja Krynicka, 1975).
  • Profesor jest współautorem popularnego programu ROBOT w zakresie obliczeń dynamicznych. Projektował, weryfikował lub sprawdzał rozwiązania 40 fundamentów pod generatory o mocy od 6 MW do 1000 MW, w Elektrowniach Turów, Pątnów, Dolna Odra, Rzeszów, Siersza, Bełchatów, Opole, Ostrołęka.

<- Wróć do opisu głównego