prof. dr hab. Bogumił Wrana – Najważniejsze publikacje


Książki

 1. W 1993 r. – Ustroje prętowe. Metoda elementów skończonych. Statyka liniowa, Wyd. Polit.Krakowska.
 2. W 2000 r. – Metoda krępych elementów spektralnych i jej zastosowanie do analizy fundamentów pod turbozespoły, Nomografia 253, Politechnika Krakowska.
 3. W 2005 r. – Mosty zintegrowane, Wyd. Komunikacji i Łączności.
 4. W 2012 r. – Dynamika gruntu. Modele obliczeniowe, Wyd. Politechnika Krakowska.
 5. W 2014 r. – Lectures on Soil Mechanics, Wyd. Politechnika Krakowska.
 6. W 2015 r. – Laboratory of Soil Mechanics, Wyd. Politechnika Krakowska.
 7. W 2016 r. – Lectures on Foundation Design, Wyd. Politechnika Krakowska.
 8. W 2016 r. – Soil Dynamics. Computations Models. Wyd. Politechnika Krakowska.

Wybrane artykuły

 1. R. Ciesielski, B. Wrana, Two methods for soil-structure interaction with seismic excitation, Progress in Earthquake Research and Engineering, Friedr. Vieweg and Sohn, 1992, A.A. Balkema, 1994.
 2. R. Ciesielski, B. Wrana, Dynamic Properties of a Large Space Structure, Archives of Civil Engineering, XL (3-5), 1994, 309-317.
 3. J. Orkisz, B. Wrana, Metoda obliczania wartości i wektorów własnych problemu Au=LBu w dowolnym paśmie widma, Mechanika i Komputer, Tom 5, Warszawa 1983, 97-106.
 4. J. Orkisz, B. Wrana, O pewnej szybkozbieżnej metodzie obliczania ekstremalnych wartości i wektorów własnych problemu Au=L Bu, Mechanika i Komputer, Tom 5, Warszawa 1983, 107-115.
 5. B. Wrana, Macierz dynamiczna elementu trójwymiarowego stanu naprężenia o ośmiu węzłach, „Mechanika i Komputer”, Tom 9, 257-271, Warszawa 1989, IPPT PAN.
 6. B. Wrana, Analiza wrażliwości ram płaskich na problem własny, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Budownictwa – Problemy Inżynierii Lądowej, 1992, 49-58.
 7. B. Wrana, “BOMES” – Pakiet programów do obliczeń statycznych i dynamicznych konstrukcji prętowych, Inżynieria i Budownictwo, 1’93, 9-11.
 8. B. Wrana, A. Zięba, Odpowiedź gazociągu podziemnego na wybrane typy obciążeń udarowych, Inżynieria i Budownictwo, 9, 1995, 460-463.
 9. B. Wrana, Non-linear Elastic-Plastic Model of Soil-Structure Interaction in Time Domain, Proc. 6th International Conference “Soil Dynamic & Earthquake Engineering” SDEE 93, 14-16/06 1993, Bath U.K.
 10. B. Wrana, Soil-Structure Interaction in Time Domain for Viscoplastic Material Using Damping Q-model. GAMM Cracow, April 1-5 1991, 1.2a.
 11. B. Wrana, Spectral element and finite element of Thimoshenko beam, Tech. Univ. Budapest, Research News, 2000/4, 20-29.
 12. R. Ciesielski, B. Wrana, Specificity of dynamic analysis of reinforced concrete foundations under turbogenerators, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2, 38, 2000, 247-258.
 13. B. Wrana: A Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Dynamic of Fully saturated soil, Archives of Civil Engineering, LVII, 1, 2011, 119-134.
 14. B. Czado, B. Wrana: Bearing Capacity of Pile Foundation Based on CPT Results in Accordance to Polish Standards and Eurocode 7, AGH Journal of Mining and Geoeng. Vol. 36, No 2, 2012, 111-120.
 15. M. Skrzycki, B. Wrana, Influence of Clay Mineral Content on Landfill Cap Cover with Special Attention to Swelling, AGH Journal of Mining and Geoengineering, Vol. 36, No 2, 2012, 269-277.
 16. B. Wrana, N. Pietrzak, Influence of interia forces on soil settlement under harmonic load, Studia geotechnica et mechanica, No. 1(2013), 245-258.
 17. B. Wrana, Dynamics coefficient for two-phase soil model, Studia geotechnica et mechanica, Vol. 36 (2014), No.2, 57-65.
 18. B. Wrana, N. Pietrzak, Slope stability estimation of the Kosciuszko Mound in Cracow, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol 37, No 2, 2015, 93-101.
 19. B. Wrana, Pile load capacity – calculation methods, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol 37, No 4, 2015, 83-93.
 • Recenzent 3 postępowań habilitacyjnych, 3 prac doktorskich, 9 książek, 2 nominacji profesorskich.