prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski – Życiorys naukowy


  1. w 1972 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie. Praca magisterska „Zjawiska dynamiczne w przesuwaczach linowych” Magister inżynier mechanik,
  2. w 1977 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie. Praca doktorska: „Zjawiska dynamiczne w konwencjonalnej klatce walcowniczej.” Doktor inżynier mechanik,
  3. w 1992 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa habilitacyjna : „Analiza współzależności pomiędzy drganiami , a przebiegiem procesu”.
    Doktor habilitowany,
  4. w 2007 r. – Profesor nauk technicznych.
  5. Kierownik Zakładu Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali i Tworzyw Sztucznych Katedry Systemów Wytwarzania WIMiR AGH,
  6. Kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

<- Wróć do opisu głównego