prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski – Doświadczenie pozauczelniane


  • W 1979 r. odbył staż naukowy w Uniwersytecie Przemysłu Ciężkiego w Miskolcu (Węgry),
  • W okresie od 1985 r. do 1986 r. przebywał na kontrakcie indywidualnym w USA pracując dla firmy Illiana Steel Inc. w Hammond (Indiana),
  • W okresie od 1990 r. do 1991 r. – Przebywał na kontrakcie nash University (Clayton, Victoria, Australia) kierując projektem badawczym realizowanym w Department of Materials Engineering,
  • Kierował lub uczestniczył w realizacji 12 projektów badawczych finansowanych z środków Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Jest członkiem Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, a od 2007 r. członkiem Komisji Mechaniki Stosowanej Oddziału PAN w Krakowie,
  • Jest członkiem New York Academy of Science (od 1997 r.) oraz AAAS (American Association for the Advancement of Science – od 2000 r.),
  • Członek Stowarzyszenia NOT – SITPH – rzeczoznawca (nr 908) w zakresie maszyn, urządzeń hutniczych oraz dynamiki maszyn do plastycznej przeróbki metali.

<- Wróć do opisu głównego