prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski – Doświadczenie pozauczelniane


  • Od 2012 r. – Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, w obecnej kadencji wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,
  • Wiceprzewodniczący Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN,
  • Członek Management Committee projektów europejskich, COST C1, COST C12, COST C16, COST C25, COST C26, TU0601, TU0701,
  • Członek – założyciel Międzynarodowej Sieci Naukowej w dziedzinie konstrukcji stalowych “International Network of Scientific Partners in the field of Steel Construction”,
  • Uprawnienia budowlane do wykonawstwa i projektowania bez ograniczeń,
  • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego.

Granty

  • Analiza sztywności, stateczności i nośności konstrukcji stalowych o węzłach podatnych” U-4996, kierownik grantu, 1998 rok,
  • Doskonalenie jakości konstrukcji budowlanych przez wdrożenie nowych technologii”. Międzynarodowy specjalny program badawczy. 2001-2004 r. – kierownik tematu. U –6032/F,
  • Ponadto, kierownik i uczestnik 12 europejskich grantów naukowo – badawczych.