prof. dr hab. Aleksander Kozłowski – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2014 r. – Złoty Krzyż Zasługi,
  • w 2009 r. – Medal Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej,
  • w 2009 r. – Złota Odznaka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
  • w 2006 r. – Medal Edukacji Narodowej,
  • w 2004 r. – Srebrny Krzyż Zasługi,
  • w 2001 r. – Nagroda im. prof. Stefana Bryły, Zarz. Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
  • w 2001 r. – Nagroda im. prof. Stefana Bryły, Zarz. Główny PZITB, 2001 r.,
  • w 1999 r. – Srebrna Odznaka PZITB.